Raudteeveod

Me teostame veotingimuste koordineerimist ja organiseerime mistahes kaupade raudteevedusid kõigisse Euroopa, Venemaa ja naaberriikide regioonidesse. Korraldame veoseid konteinerite, külmutusvagunite, tsisternide, kaetud vagunite, poolvagunite ja lahtiste platvormvagunitega.

Nelgeron rail transport