Ülegabariitsed veod

Me pakume klientidele mittegabariitsete veoste ekspedeerimis- ja veoteenuseid mistahes transpordiliikidega.

Nelgeron oversized cargo

Kompleksne lähenemine hõlmab üksikasjalikku võimalike veosevariantide läbitöötamist, täpset planeerimist ja optimaalse marsruudi kooskõlastamist ning veose täielikku kontrolli igal etapil. Kui mittegabariitne veos vajab spetsiaalse autotranspordi kasutamist, hoolitseme me kõigi vajalike kooskõlastuste ja lubade hankimise eest.

Me korraldame erinevas suuruses suuregabariidilisi veoseid: oleme valmis toimetama veose kohale nii ühe tervikuna kui ka kümnete konteineritega. Ettevõtte spetsialistid sooritavad marsruudi ekspertiisi ning töötavad välja rea individuaalseid soovitusi. Vajadusel saadavad veost patrullmasinad.