Ladustamine

Me osutame laoteenuste kompleksi veoste hoidmise, konsolideerimise ja ümberlaadimise osas. Pakume lühiajalist ja pikaajalist hoidmist vabades ja tolliladudes, sadamate territooriumidel.

Nelgeron terminal handling

Laosisesed teenused vastavalt veose omaniku instruktsioonile võivad sisaldada:

  • Peale/maha laadimist
  • Koguse ja kvaliteedi kontrolli
  • Taaspakendamist
  • Sorteerimist
  • Markeerimist
  • Rahvusvahelistele standarditele vastavat kvaliteedianalüüsi litsentseeritud laboratooriumides koos vajalike sertifikaatide vormistamisega

2006. aasta suvel hakkas tööle Nelgeroni territooriumil paiknev laokompleks suurusega 12631 m2. Kaasaegne, 5459 m2 suuruse kaetud pinnaga ladu, mis oli ehitatud, kasutades uusimaid ehitustehnoloogiaid, võib osutada igat tüüpi veoste hoidmise ja töötlemise teenuseid.