Kindlustus

Kauba kindlustamise eesmärk on luua tingimused rahaliste kahjude hüvitamiseks, mis on tekkinud kauba transportimisel kadumise, hävimise või kahjustumise tagajärjel omanikust sõltumatute asjaolude tulemusena.

Aitame tagada kliendi huvide maksimaalse kaitse, valides transporditava kaubaga seotud riskide suhtes optimaalse kindlustuse. Meie partnerite hulka kuuluvad tuntud kindlustusfirmad, kellega oleme teinud pikka aega koostööd.

Kindustusjuhtumi korral rakendame kõiki meetmeid tekkivate küsimuste kiireks lahendamiseks.