Tollivormistus

Kogenud tollispetsialistide meeskond pakub Euroopa, Skandinaavia riikide, Eesti ja Venemaa territooriumil kõiki tolliga seotud teenuseid. Me oleme valmis abi osutama importijatele ja eksportijatele tolliseadusandlusega seotud vaidluste lahendamisel. Me teostame imporditavate, eksporditavate ja transiitkaupade tollivormistust, pakume ka maaklerigarantiisid.

Meie tollispetsialistid pakuvad järgmisi teenuseid:

  • Transiitveostele tolligarantiide võimaldamine
  • Tollideklaratsioonide, CMR, TIR, T1 ja teiste tollidokumentide vormistamine
  • Tollimaakleri staatuse arvel tollimaksude ja riiklike maksude tasumiseks lisaaja võimaldamine
  • Sanitaar/veterinaarkontrolli korraldamine ja vastavate dokumentide vormistamine
  • Tolliformaalsuste täitmine Venemaa Föderatsiooni erinevates regioonides paiknevates terminaalides
  • Eksportrežiimis oleva ja ekspordiks ette nähtud transiitveose vormistamine, kasutades Eesti vabade tollitsoonide võimalusi