Ohtlikud veod

Me tegeleme ohtlike veostega vastavalt rahvusvaheliste lepingute nõuetele ohtlikele mere- (IMDG) ja maanteeveostele (ADR):

  • parfümeeria- ja kosmeetikatooted
  • olme- ja tööstusaerosoolid
  • lakid, värvid ja ehitusmaterjalid
  • trüki- ja koopiamasinate segud
  • väetised
  • kemikaalid
  • naftakeemiatooted

Ohtlike vedude sooritamisel kasutame sertifitseeritud transpordivahendeid, veosed on varustatud kõigi vajalike litsentsidega ja juhtidel on olemas vastavad load.

Nelgeron dangerous cargo