Logistika

Me pakume täielikku ekspedeerimis- ja logistikateenuste kompleksi. Iga meie poolt pakutud lahendus on individuaalne, arvestab kliendi spetsiifilisi vajadusi, veose tüüpi, säästab materiaalseid kulusid ning hoiab kokku aega. Meie spetsialistid arvestavad välja lühikese aja jooksul optimaalse veoseskeemi ja pakuvad välja optimaalse lahenduse.

Peamise osa meie poolt teenindatavatest veostest moodustavad transiit- ja mitmeliigilised veosed, kus läheb vaja head transpordiketis osalejate vahelist, aga ka terve transpordiprotsessi koordineeritust tervikuna.

Eesti hea geograafiline asukoht Euroopa, Venemaa ja SRÜ maade vahelistel kaubateedel, infrastruktuuri areng ja traditsiooniliselt kõrge teenuste kvaliteet võimaldavad Nelgeronil garanteerida kliendile meie poolt võetud kohustuste täitmise, rahalise kokkuhoiu ja tagada veose turvalisuse kogu marsruudil.