Liitmikud

Roostevabad liitmikud on torumagistraalide osade ühendamiseks ettenähtud elemendid. Roostevabu toruliitmikke kasutatakse erineva otstarbega torustike ehitamisel ja ühendamisel. Roostevabu toruliitmikke kasutatakse siis, kui on vaja teha harukohad ja muuta vedeliku liikumissuunda.

Vastavalt kasutusvaldkonnale jaotatakse roostevabast terasest valmistatud liitmikke järgmiselt:

  • väljaviigud — on ettenähtud vedeliku, auru või gaasi liikumissuuna muutmiseks;
  • siirdmikud — on ettenähtud konstruktsioonide koostamiseks erinevate läbimõõduga torudest;
  • torukolmikud — on ettenähtud harude ehitamiseks peatorustikust.

Kaubavalik:

  • roostevabad väljaviigud
  • roostevabad siirdmikud
  • roostevabad torukolmikud AISI 304
  • roostevabad kraed
  • roostevabad torukorgid
  • roostevabad liitmikud AISI 304
  • roostevabad põhjad

Nelgeron esindab ettevõtet OSTP Venemaa, Valgevene, Gruusia, Kasahstani, Usbekistani, Armeenia, Aserbaidžaani, Turkmenistani, Tadžikistani, Kirgiisia territooriumil.